Aktualności04.01.2022r.
Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2021 Plus znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ