Aktualności


06.05.2019r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko- Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie przeprowadził Wielkanocną
Zbiórkę Dobroczynną "Kurczaczek" w dniach 30-31 marca 2019 r. na podstawie pozwolenia 2019/532/OR,
przeprowadzono w sieci sklepów Rast i Społem.
Podczas akcji zebrano do puszek 715,64 zł oraz dary rzeczowe (głównie artykuły spożywcze i słodycze)
na ogólną kwotę 6 813,50zł. Dary w postaci paczek żywnościowych, zostały wydane osobom potrzebującym w okresie wielkanocnym. Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 51,00 zł w tym: reklamówki. W akcji udział wzięło 145 wolontariuszy ze szkół podstawowych, ogólnokształcących, gimnazjów oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, studenci ze Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oraz pracownicy i członkowie PKPS-u.
Do naszej Zbiórki "Kurczaczek" włączył się również klub sportowy STOMIL S.A.
Wszystkim Darczyńcom, Wolontariuszom uczestniczącym w zbiórce za pomoc i udział w naszej akcji DZIĘKUJEMY.

15.04.2019r.

Zaplanowaliśmy kolejne i ostatnie wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 13.V.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 14.V.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 15.V.2019 w godzinach 9:00-13:00


18.03.2019r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr
2, 10   -  dnia 10.IV.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
3, 7, 9 -  dnia 11.IV.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
12 -         dnia 12.IV.2019 w godzinach 9:00-13:00


14.03.2019r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, iż w dniach 30-31 marca b.r. w sklepach: RAST - ul. Kanta, ul. Dworcowa, ul. ks. Borkowskiego, ul. Barcza, Społem - Gama ul.Stanisława Murzynowskiego, Malwa ul. al. Piłsudskiego , Kalina ul. Dworcowa, Bratek ul. Żołnierska, przeprowadzona zostanie Wielkanocna Zbiórka Dobroczynna " KURCZACZEK". W akcji uczestniczyć będzie około 190 osób, w tym uczniowie szkół podstawowych, ogólnokształcących, szkoły policealnej im. prof. Zbigniewa Religii, studenci UWM i OSW oraz pracownicy PKPS. Zbierać będziemy żywność, artykuły szkolne, zabawki, środki higieny oraz w wybranych sklepach pieniądze do puszek. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna do udziału w naszej akcji.

Zbiórka KURCZACZEK 2019

19.02.2019r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 18.III.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 19.III.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 20.III.2019 w godzinach 9:00-13:00

21.01.2019r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 18.II.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 19.II.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 20.II.2019 w godzinach 9:00-13:00


19.01.2018r.
W dniu 12.01.2019 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie, zorganizował zabawę choinkową będącą zwieńczeniem zbiórki "Mikołaj-Dzieciom" dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Zabawa była wspaniała, a Mikołaj wręczył paczki dla setki małych pociech.

03.01.2018r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki ul. Dąbrowszczaków 34/3
tel. 89 3532197, tel/fax 89 5274387 przeprowadził Zbiórką Dobroczynną "Mikołaj-Dzieciom" w dniach 24 - 25 listopada 2018 r.
na podstawie pozwolenia nr 2018/3782/OR.
Zbiórkę przeprowadzono supermarketach Rast ul.Kanta, ul. Gotowca,ul. Dworcowa i ul. Barcza oraz supermarketach "SPOŁEM" Olsztyn: Malwa ul. Piłsudskiego, Kalina ul.Kołobrzeska, Bratek ul. Żołnierska.
Podczas akcji zebrano do puszek 1 753,67 zł oraz dary rzeczowe (głównie artykuły spożywcze i słodycze) na ogólną
kwotę 10 235,00 zł.
Zebrane dary zostały rozdane w postaci paczek w okresie przedświątecznym rodzinom wielodzietnym, podopiecznym naszego stowarzyszenia oraz bezdomnym.
Za zebrane pieniądze /plus własne środki PKPS-u/ zostały dokupione słodycze. W dniu 12 stycznia 2018r. podczas choinki noworocznej zorganizowanej w sali NOT-u zostaną rozdane paczki dla 100 dzieci, wskazanych przez MOPS w Olsztynie. Program Balu Choinkowego przewiduje Mikołaja, gry i konkursy, mini turniej tańca towarzyskiego oraz wiele innych niespodzianek i  radości.


02.01.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 3   -  dnia 23.I.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 9, 12 -  dnia 24.I.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 7, 10 -  dnia 25.I.2018 w godzinach 9:00-13:00


                                                         


02.01.2019r.
FEAD 2018 i 2017 informacje.
FEAD 2018 INFORMACJA_FEAD 2017 INFORMACJA