Aktualnosci » 2018 rok

21.01.2019r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 18.II.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 19.II.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 20.II.2019 w godzinach 9:00-13:00

17.12.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 16.I.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 17.I.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 18.I.2019 w godzinach 9:00-13:00


30.11.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 12.XII.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 13.XII.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 14.XII.2018 w godzinach 9:00-13:00

15.11.2018r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie w dniach 24-25.11.2018r. organizuje zbiórkę dobroczynną pod nazwą "Mikołaj -Dzieciom". Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Polskie Radio Olsztyn oraz Oddział Terenowy TVP S.A. w Olsztynie. Zbiórka żywności, środków chemicznych, artykułów szkolnych oraz pieniędzy przeprowadzona zostanie w wybranych sklepach RAST oraz SPOŁEM na terenie Olsztyna.
Zbiórka MIKOŁAJ DZIECIOM 2018 

29.10.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 27.XI.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 28.XI.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 29.XI.2018 w godzinach 9:00-13:00


08.10.2018r.
UWAGA! Zaplanowaliśmy pierwsze wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:


                                           
punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 29.X.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 30.X.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 31.X.2018 w godzinach 9:00-13:00


28.09.2018r.
Informujemy iż FEAD Podprogram 2018  rozpoczęty !
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, iż z końcem października 2018r. będą pierwsze dostawy żywności do naszego magazynu z podprogramu FEAD 2018.
O dacie pierwszego wydania poinformujemy w innym terminie.

30.08.2018r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 pażdziemika 2018 r. kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 

►1 402 zł dla osoby samotnej, 

►1 056 zł dla jednego członka w rodzinie

UWAGA ! Przepis ten stosuje się od dnia 1 października 2018 roku.

10.08.2018r.
Przygotowujemy się na rozpoczęcie następnego podprogramu z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PO PŻ FEAD- podprogram 2018. Informujemy, iż program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. FEAD podprogram 2018 wg. wytycznych rozpoczyna się od sierpnia 2018 r. i trwać będzie do maja 2019 r. Osoby zainteresowane, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj. 1.268 zł dla osoby samotnej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, mogą składać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydają pracownicy socjalni w MOPS ie ( GOPS-ach).

02.07.2018r.
Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2018 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

15.06.2018r.
Informujemy iż FEAD Podprogram 2017 ZAKOŃCZONY !


25.04.2018r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko- Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie przeprowadził Wielkanocną Zbiórkę Dobroczynną "Kurczaczek" w dniach 3-4 marca 2018 r. w sklepach: RAST ul. Kanta, ul. Dworcowa, ul.Gotowca, ul. Barcza,
Społem - Malwa, Kalina, Bratek.
Podczas akcji zebrano do puszek 807,80 zł oraz dary rzeczowe (głównie artykuły spożywcze i słodycze)
na ogólną kwotę 5 544,50zł. Dary w postaci 174 paczek żywnościowych, zostały rozdane osobom potrzebującym w okresie wielkanocnym. Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 109,59 zł w tym: reklamówki, identyfikatory
oraz opaski do zawieszenia plakatów. W akcji udział wzięło 125 wolontariuszy ze szkół ogólnokształcących, gimnazjów,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, studenci z UWM w Olsztynie oraz pracownicy i członkowie PKPS-u.
Wszystkim Darczyńcom, Wolontariuszom uczestniczącym w zbiórce za pomoc i udział w naszej akcji DZIĘKUJEMY.


20.04.2018r.

Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 3   -  dnia 14.V.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 9, 12 -  dnia 15.V.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 7, 10 -  dnia 16.V.2018 w godzinach 9:00-13:0027.03.2018r.

Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr
2, 3   -  dnia 16.IV.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
9, 12 -  dnia 17.IV.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
7, 10 -  dnia 19.IV.2018 w godzinach 9:00-13:00


23.02.2018r.

Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr
2, 3   -  dnia 20.III.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
9, 12 -  dnia 22.III.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
7, 10 -  dnia 23.III.2018 w godzinach 9:00-13:00
17.02.2018r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, iż w dniach 3-4 marca b.r. w sklepach:  RAST ul. Kanta, ul. Dworcowa, ul.Gotowca ul. Barcza, Społem - Malwa, Kalina, Bratek, przeprowadzona zostanie Wielkanocna Zbiórka Dobroczynna " KURCZACZEK". W akcji uczestniczyć będzie około 200 osób, w tym uczniowie szkół podstawowych, ogólnokształcących, szkoły policealnej im. prof. Zbigniewa Religii, studenci UWM i OSW oraz pracownicy PKPS. Zbierać będziemy żywność, artykuły szkolne, zabawki, środki higieny oraz w wybranych sklepach pieniądze do puszek. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna do udziału w naszej akcji.
Zbiórka KURCZACZEK 2018


25.01.2018r.

Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 3   -  dnia 21.II.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 9, 12 -  dnia 22.II.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 7, 10 -  dnia 23.II.2018 w godzinach 9:00-13:00

19.01.2018r.
W dniu 13.01.2018 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie, zorganizował zabawę choinkową będącą zwieńczeniem zbiórki "Mikołaj-Dzieciom" dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Zabawa była wspaniała, a Mikołaj wręczył paczki dla setki małych pociech.

03.01.2018r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki ul. Dąbrowszczaków 34/3
tel. 89 3532197, tel/fax 89 5274387 przeprowadził Zbiórką Dobroczynną "Mikołaj-Dzieciom" w dniach 9 - 10 grudnia 2017 r.
na podstawie pozwolenia nr 2017/4333/OR.
Zbiórkę przeprowadzono supermarketach Rast ul.Kanta, ul. Gotowca,ul. Dworcowa i ul. Barcza oraz supermarketach "SPOŁEM" Olsztyn: Malwa ul. Piłsudskiego, Kalina ul.Kołobrzeska, Bratek ul. Żołnierska.
Podczas akcji zebrano do puszek 1 214,53 zł oraz dary rzeczowe (głównie artykuły spożywcze i słodycze) na ogólną
kwotę 9 988,50 zł.
Zebrane dary zostały rozdane w postaci paczek w okresie przedświątecznym rodzinom wielodzietnym, podopiecznym naszego stowarzyszenia oraz bezdomnym.
Za zebrane pieniądze /plus własne środki PKPS-u/ zostały dokupione słodycze. W dniu 13 stycznia 2018r. podczas choinki noworocznej zorganizowanej w sali NOT-u zostaną rozdane paczki dla 100 dzieci, wskazanych przez MOPS w Olsztynie. Program Balu Choinkowego przewiduje Mikołaja, gry i konkursy, mini turniej tańca towarzyskiego oraz wiele innych niespodzianek i  radości.


02.01.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 3   -  dnia 23.I.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 9, 12 -  dnia 24.I.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 7, 10 -  dnia 25.I.2018 w godzinach 9:00-13:00


                                                         
02.01.2018r.

 


02.01.2018r.