Aktualnosci » Fead2017Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, iż z końcem sierpnia 2017r. będą pierwsze dostawy żywności do magazynu z podprogramu FEAD 2017.
Planowane wydawania żywności w drugiej połowie miesiąca września b.r. (dla osób wskazanych przez MOPS Olsztyn).
O dacie pierwszego wydania poinformujemy w innym terminie.


Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2017 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2017

Czas realizacji – sierpień 2017 – czerwiec 2018 r.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2017 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY

( KWALIFIKOWALNOŚĆ )

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2017 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. a w  szczególności jej art. 7 z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej ):

1 268 zł dla osoby samotnej,

1 028 zł dla jednego członka w rodzinie

- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 2017 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

W Podprogramie 2017 limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi 50,45kg

i obejmuje następujące produkty:

groszek z marchewką10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,

fasola biała – 10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,

koncentrat pomidorowy  – 11 opakowań, po 0,16 kg, razem 1,76 kg, 

buraczki wiórki – 3 opakowania ,po 0,35 kg,razem 1,05 kg,

powidła śliwkowe – 5 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,5 kg,

makaron jajeczny – 9 opakowań, po 0,5 kg, razem 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy - 1 opakowanie, po 0,5 kg, razem 0,5 kg,

ryż biały – 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,

kasza gryczana – 4 opakowania, po 0,5 kg, razem 2 kg,

herbatniki maślane 3 opakowania, po 0,2 kg, razem 0,6 kg,

mleko UHT7 opakowań, po 1 l, razem 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający – 6 opakowań, po 0,4kg, razem 2,4 kg

gulasz wieprzowy z warzywami – 2 opakowania, po 0,85 kg, razem 1,7 kg,

szynka drobiowa – 10 opakowań, po 0,3 kg, razem 3 kg,

szynka wieprzowa mielona – 7 opakowań, po 0,3 kg, razem 2,1 kg,

pasztet wieprzowy – 4 opakowania, po 0,16 kg, razem 0,64 kg,

filet z makreli w oleju 10 opakowań, po 0,17, razem 1,7 kg,

cukier biały 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,

olej rzepakowy 4 opakowania, po 1 l, razem 4 l

kabanosy – 3 opakowania, po 0,12 kg, razem 0,36 kg

miód – 1 opakowanie, po 0,4 kg, razem 0,4 kg

Poza wydawaniem żywności w ramach programu sukcesywnie prowadzone będą Działania Towarzyszące mające na celu w szczególności:
► włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
► pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy                 żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),            
► wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

Deklaracja udziału dokument - plik do ściągnięcia

Ankieta ewaluacyjna dokument - plik do ściągnięcia

Z pomocy żywnościowej w podprogramie 2017 korzystają również podopieczni następujących organizacji partnerskich lokalnych (OPL):

 1. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Jedwabnie, Kozłowie, Kętrzynie, Świętajnie, Rozogach, Świątkach, Stawigudzie, Kolnie.
 2. Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Pasymiu i Piszu.
 3. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie i Kętrzynie.
 4. Stowarzyszenie Trzeźwości „Czerwone Korale” w Szczytnie.
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dźwierzutach.

  UWAGA !  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie nie jest organizacją partnerską lokalną (OPL).
  Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie pobierają żywność na podstawie skierowań
  wydanych przez MOPS oraz bezpośrednio z naszego magazynu przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Dane teleadresowe:

Dane teleadresowe OPL Fead-2017

O G Ł O S Z E N I E

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie poszukuje doświadczonych osób z odpowiednim  wykształceniem kierunkowym , do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących,
mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,
kuchmistrzów, dietetyków itp., pokazujące różne możliwości dostępnych artykułów spożywczych w podprogramie 2017.

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazanie beneficjentom wiedzy na temat
racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia.

- programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

- warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu
domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich
finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2017.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert  do dnia 30.09.2017 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PODPROGRAM 2017

Informujemy iż FEAD Podprogram 2017, ZAKOŃCZONY !

20.04.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 3   -  dnia 14.V.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 9, 12 -  dnia 15.V.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 7, 10 -  dnia 16.V.2018 w godzinach 9:00-13:00

27.03.2018r.

Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr
2, 3   -  dnia 16.IV.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
9, 12 -  dnia 17.IV.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
7, 10 -  dnia 19.IV.2018 w godzinach 9:00-13:00


23.02.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS)
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

punkty MOPS nr 2, 3 - dnia 20.III.2018 w godzinach 9:00-13:00
punkty MOPS nr 9, 12 - dnia 22.III.2018 w godzinach 9:00-13:00
punkty MOPS nr 7, 10 - dnia 23.III.2018 w godzinach 9:00-13:00


25.01.2018r.

Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 3   -  dnia 21.II.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 9, 12 -  dnia 22.II.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 7, 10 -  dnia 23.II.2018 w godzinach 9:00-13:00

27.12.2017r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 3   -  dnia 23.I.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 9, 12 -  dnia 24.I.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 7, 10 -  dnia 25.I.2018 w godzinach 9:00-13:00

24.11.2017r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:


                                            punkty MOPS nr
2, 3   -  dnia 14.XII.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
9, 12 -  dnia 18.XII.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
7, 10 -  dnia 19.XII.2017 w godzinach 9:00-13:00


24.10.2017r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:


                                            punkty MOPS nr 2, 3   -  dnia 21.XI.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 9, 12 -  dnia 22.XI.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 7, 10 -  dnia 23.XI.2017 w godzinach 9:00-13:00


22.09.2017r.

Zaplanowaliśmy drugie wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 7, 9, 12 -  dnia 23.X.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 2, 3, 10 -  dnia 24.X.2017 w godzinach 9:00-13:00

12.09.2017r.

UWAGA! Zaplanowaliśmy pierwsze wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 7, 9, 12 -  dnia 22.IX.2017 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 2, 3, 10 -  dnia 25.IX.2017 w godzinach 9:00-13:00

Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2014.
9852 – liczba osób objętych pomocą żywnościową
107,2284 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
14003 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych

Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2015.
14533 – liczba osób objętych pomocą żywnościową
574,1568 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
86650 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 127 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 2207 osób.

Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2016.
13471– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 593,35 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 94988 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 198 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 3474 osoby.

Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2017.
12316– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 670,8988 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 93290 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 107 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 1650 osób.