Aktualnosci » 2019 rok


16.12.2019r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki ul. Dąbrowszczaków 34/3
tel. 89 3532197, tel/fax 89 5274387 przeprowadził Zbiórką Dobroczynną "Mikołaj-Dzieciom" w dniach 23 - 24 listopada 2019 r.na podstawie pozwolenia nr 2019/532/OR. Zbiórkę przeprowadzono w sieci sklepów RAST oraz SPOŁEM w Olsztynie.
Podczas akcji zebrano do puszek 726,57 zł oraz dary rzeczowe (głównie artykuły spożywcze i słodycze) na ogólną kwotę 5 610,00 zł.
Zebrane dary zostaną rozdane w postaci paczek w okresie przedświątecznym rodzinom wielodzietnym, podopiecznym naszego stowarzyszenia oraz bezdomnym. Za zebrane pieniądze /plus własne środki PKPS-u/ zostaną dokupione słodycze.
W dniu 11 stycznia 2020r. podczas choinki noworocznej zorganizowanej w sali NOT-u zostaną rozdane paczki dla 100 dzieci, wskazanych przez MOPS w Olsztynie. Program Balu Choinkowego przewiduje przybycie Św. Mikołaja, gry i konkursy, mini turniej tańca towarzyskiego oraz wiele innych niespodzianek i radości.
Wszystkim Darczyńcom, Wolontariuszom uczestniczącym w zbiórce za pomoc i udział w naszej akcji DZIĘKUJEMY.

08.11.2019r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie w dniach 23-24.11.2019 r. organizuje zbiórkę dobroczynną pod nazwą "Mikołaj -Dzieciom". Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Polskie Radio Olsztyn oraz Oddział Terenowy TVP S.A. w Olsztynie. Zbiórka żywności, środków chemicznych, artykułów szkolnych oraz pieniędzy przeprowadzona zostanie w wybranych sklepach RAST oraz SPOŁEM na terenie Olsztyna.
Zbiórka MIKOŁAJ DZIECIOM 2019

07.10.2019r.
W związku z nowymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS)- Wytyczne Podprogram 2019​ aktualizacja z 13.08.2019 r., informujemy że podprogram FEAD 2019 trwać będzie od grudnia 2019 r. do lipca 2020 r. Ma to związek z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na dostawy żywności przez KOWR (poprzedni został unieważniony). Informujemu jednocześnie, iż działania   w ramach środków towarzyszących można już przeprowadzać. W działaniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2019.

30.08.2019r.
Na stronie (MRPiPS) https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019/ Dostępne są nowe wytyczne IZ
z dnia 13-08-2019 PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PO PŻ FEAD- podprogram 2019. Informujemy, iż program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Według nowych wytycznych IZ dostawy żywności w Podprogramie 2019 trwać będą od grudnia 2019 do czerwca 2020, a dystrybucja do końca lipca 2020 roku. Osoby zainteresowane, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj.: 1 402 zł dla osoby samotnej i 1 056 zł dla każdej osoby w rodzinie, mogą składać dokumenty do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydają pracownicy socjalni w MOPS-ach oraz( GOPS-ach).

09.08.2019r.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia następnego podprogramu z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PO PŻ FEAD- podprogram 2019. Informujemy, iż program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. FEAD podprogram 2019 wg. wytycznych rozpoczyna się od sierpnia 2018 r. i trwać będzie do czerwca 2020 r. Osoby zainteresowane, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj.: 1 402 zł dla osoby samotnej i 1 056 zł dla każdej osoby w rodzinie,   mogą składać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydają pracownicy socjalni w MOPS-ach oraz ( GOPS-ach).


04.07.2019r.
Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2019 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

28.06.2019r.
Informujemy iż FEAD Podprogram 2018 ZAKOŃCZONY !

06.05.2019r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko- Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie przeprowadził Wielkanocną
Zbiórkę Dobroczynną "Kurczaczek" w dniach 30-31 marca 2019 r. na podstawie pozwolenia 2019/532/OR,
przeprowadzono w sieci sklepów Rast i Społem.
Podczas akcji zebrano do puszek 715,64 zł oraz dary rzeczowe (głównie artykuły spożywcze i słodycze)
na ogólną kwotę 6 813,50zł. Dary w postaci paczek żywnościowych, zostały wydane osobom potrzebującym w okresie wielkanocnym. Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 51,00 zł w tym: reklamówki. W akcji udział wzięło 145 wolontariuszy ze szkół podstawowych, ogólnokształcących, gimnazjów oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, studenci ze Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oraz pracownicy i członkowie PKPS-u.
Do naszej Zbiórki "Kurczaczek" włączył się również klub sportowy STOMIL S.A.
Wszystkim Darczyńcom, Wolontariuszom uczestniczącym w zbiórce za pomoc i udział w naszej akcji DZIĘKUJEMY.

15.04.2019r.

Zaplanowaliśmy kolejne i ostatnie wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 13.V.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 14.V.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 15.V.2019 w godzinach 9:00-13:00


18.03.2019r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr
2, 10   -  dnia 10.IV.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
3, 7, 9 -  dnia 11.IV.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
12 -         dnia 12.IV.2019 w godzinach 9:00-13:00


14.03.2019r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, iż w dniach 30-31 marca b.r. w sklepach: RAST - ul. Kanta, ul. Dworcowa, ul. ks. Borkowskiego, ul. Barcza, Społem - Gama ul.Stanisława Murzynowskiego, Malwa ul. al. Piłsudskiego , Kalina ul. Dworcowa, Bratek ul. Żołnierska, przeprowadzona zostanie Wielkanocna Zbiórka Dobroczynna " KURCZACZEK". W akcji uczestniczyć będzie około 190 osób, w tym uczniowie szkół podstawowych, ogólnokształcących, szkoły policealnej im. prof. Zbigniewa Religii, studenci UWM i OSW oraz pracownicy PKPS. Zbierać będziemy żywność, artykuły szkolne, zabawki, środki higieny oraz w wybranych sklepach pieniądze do puszek. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna do udziału w naszej akcji.

Zbiórka KURCZACZEK 2019

19.02.2019r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 18.III.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 19.III.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 20.III.2019 w godzinach 9:00-13:00

21.01.2019r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 18.II.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 19.II.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 20.II.2019 w godzinach 9:00-13:00


19.01.2018r.
W dniu 12.01.2019 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie, zorganizował zabawę choinkową będącą zwieńczeniem zbiórki "Mikołaj-Dzieciom" dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Zabawa była wspaniała, a Mikołaj wręczył paczki dla setki małych pociech.

03.01.2018r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki ul. Dąbrowszczaków 34/3
tel. 89 3532197, tel/fax 89 5274387 przeprowadził Zbiórką Dobroczynną "Mikołaj-Dzieciom" w dniach 24 - 25 listopada 2018 r.
na podstawie pozwolenia nr 2018/3782/OR.
Zbiórkę przeprowadzono supermarketach Rast ul.Kanta, ul. Gotowca,ul. Dworcowa i ul. Barcza oraz supermarketach "SPOŁEM" Olsztyn: Malwa ul. Piłsudskiego, Kalina ul.Kołobrzeska, Bratek ul. Żołnierska.
Podczas akcji zebrano do puszek 1 753,67 zł oraz dary rzeczowe (głównie artykuły spożywcze i słodycze) na ogólną
kwotę 10 235,00 zł.
Zebrane dary zostały rozdane w postaci paczek w okresie przedświątecznym rodzinom wielodzietnym, podopiecznym naszego stowarzyszenia oraz bezdomnym.
Za zebrane pieniądze /plus własne środki PKPS-u/ zostały dokupione słodycze. W dniu 12 stycznia 2018r. podczas choinki noworocznej zorganizowanej w sali NOT-u zostaną rozdane paczki dla 100 dzieci, wskazanych przez MOPS w Olsztynie. Program Balu Choinkowego przewiduje Mikołaja, gry i konkursy, mini turniej tańca towarzyskiego oraz wiele innych niespodzianek i  radości.


02.01.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2017 (dla osób wskazanych przez MOPS) 
w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 3   -  dnia 23.I.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 9, 12 -  dnia 24.I.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 7, 10 -  dnia 25.I.2018 w godzinach 9:00-13:00


                                                         


02.01.2019r.
FEAD 2018 i 2017 informacje.
FEAD 2018 INFORMACJA_FEAD 2017 INFORMACJA