Aktualnosci » Fead2021

Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2021 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2021

Odnośnik do pełnej treści wytycznych oraz zmian.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych – grudzień 2021 – do październik 2022 r.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2021 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY

KWALIFIKOWALNOŚĆ osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej 

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2021 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. a w  szczególności jej art. 7 z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ):

1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1 161,60 zł dla osoby w rodzinie

Od dnia 01.01.2021 r.. nowe kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 

1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

1 320,00 zł dla osoby w rodzinie

UWAGA ! Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia  01 stycznia 2022 roku.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy
w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

UWAGA!     Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i przestrzegać bieżących zaleceń służb sanitarnych.

SZCZEGÓLNE REGULACJE NA OKRES EPIDEMII KORONAWIRUSA

Szczególne/specyficzne zasady realizacji POPŻ 2014-2020 w podprogramie 2021 określa załącznik nr 14 do Wytycznych IZ

wprowadzony w dniu 15.09.2020 r. wraz ze zmianą do Wytycznych IZ.  (link do załącznika)

DECYZJA IZ W SPRAWIE POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY W RAMACH PODPROGRAMU 2021. (link do załącznika)

W Podprogramie 2021 limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi ok 21,17 kg

i obejmuje następujące produkty:

ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE

groszek z marchewką8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

koncentrat pomidorowy 7 opakowań, po 0,16 kg, razem 1,12 kg,

powidła śliwkowe  5 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,5 kg,

ARTYKUŁY SKROBIOWE

makaron jajeczny świderki – 9 opakowań, po 0,5 kg, razem 4,5 kg,

kasza jęczmienna – 2 opakowania, po 0,5 kg, razem 1 kg, Uwaga brak w podprogramie FEAD 2021

ARTYKUŁY MLECZNE

mleko UHT5 opakowań, po 1 l, razem 5 l,

ARTYKUŁY MIĘSNE

szynka drobiowa – 6 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,8 kg,

szynka wieprzowa mielona – 4 opakowania, po 0,3 kg, razem 1,2 kg,

filet z makreli w oleju 5 opakowań, po 0,17, razem 0,85 kg.

CUKIER

cukier biały 1 opakowanie, po 1 kg, razem 1 kg,

TŁUSZCZE

olej rzepakowy 1 opakowanie, po 1 l, razem 1 l.


Poza wydawaniem żywności w ramach programu sukcesywnie prowadzone będą Działania Towarzyszące
mające na celu w szczególności:
► włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
► pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy
    żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),            
► wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

Deklaracja udziału dokument - plik do ściągnięcia

Ankieta ewaluacyjna dokument - plik do ściągnięcia

Z pomocy żywnościowej w podprogramie 2021 korzystają również podopieczni następujących organizacji partnerskich lokalnych (OPL):

 1. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Jedwabnie, Kozłowie, Kętrzynie, Świętajnie, Rozogach, Świątkach, Stawigudzie, Kolnie oraz w Dźwierzutach.
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu.
 3. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie i Kętrzynie.
 4. Stowarzyszenie Trzeźwości „Czerwone Korale” w Szczytnie.
 5. Zarząd Rejonowy PKPS w Olsztynie

  UWAGA !  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie nie jest organizacją partnerską lokalną (OPL).
  Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie pobierają żywność na podstawie skierowań
  wydanych przez MOPS - bezpośrednio z naszego magazynu przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Dane teleadresowe:
Dane-Teleadresowe-Fead-2021


O G Ł O S Z E N I E                                                                                                                                                                    
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie poszukuje doświadczonych osób z odpowiednim  wykształceniem  kierunkowym , do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących,
mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,
kuchmistrzów, dietetyków itp., pokazujące różne możliwości dostępnych artykułów spożywczych w podprogramie 2021.

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazanie beneficjentom wiedzy na temat
racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia.

- programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

- warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu
domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich
finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2021.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert  do dnia 30.01.2022 r.

 
Harmonogram dzialań towarzyszących podprogram 2021

Informujemy iż FEAD Podprogram 2021 ZAKOŃCZONY !

07.09.2022r.
UWAGA!  Zaplanowaliśmy szóste (ostatnie z tego podprogramu) wydanie żywności we wrześniu 2022 r. z FEAD 2021 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 21.IX.2022 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 22.IX.2022 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 23.IX.2022 w godzinach 9:00-12:3018.07.2022r.

O terminie następnego wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2021 w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E, poinformują pracownicy socjalni ZESPOŁÓW POMOCY ŚRODOWISKOWEJ.


22.06.2022r.
Zaplanowaliśmy wydanie żywności w lipcu 2022 r. z Podprogramu FEAD 2021 (dla osób wskazanych przez
ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 13.VII.2022 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 14.VII.2022 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 15.VII.2022 w godzinach 9:00-12:30


26.05.2022r.
Zaplanowaliśmy wydanie żywności w czerwcu 2022 r. z Podprogramu FEAD 2021 (dla osób wskazanych przez
ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 20.VI.2022 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 21.VI.2022 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI  - dnia 23.VI.2022 w godzinach 9:00-12:30


28.04.2022r.
Zaplanowaliśmy wydanie żywności w maju 2022 r. z Podprogramu FEAD 2021 (dla osób wskazanych przez
ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 24.V.2022 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 25.V.2022 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI  - dnia 26.V.2022 w godzinach 9:00-12:30

07.03.2022r.
UWAGA! Zaplanowaliśmy pierwsze wydanie żywności w marcu 2022 r. z Podprogramu FEAD 2021 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 24.III.2022 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 25.III.2022 w godzinach 9:00-13:00
                                                       POZOSTALI  - dnia 28.III.2022 w godzinach 9:00-12:30

29.03.2022r.
Zaplanowaliśmy wydanie żywności w kwietniu 2022 r. z Podprogramu FEAD 2021 (dla osób wskazanych przez
ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 25.IV.2022 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 26.IV.2022 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI  - dnia 27.IV.2022 w godzinach 9:00-12:30


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2014.
9852 – liczba osób objętych pomocą żywnościową
107,2284 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
14003 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2015.
14533 – liczba osób objętych pomocą żywnościową
574,1568 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
86650 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 127 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 2207 osób.


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2016.
13471– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 593,35 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 94988 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 198 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 3474 osoby.


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2017.
12316– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 670,8988 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 93290 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 107 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 1650 osób.


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2018.
11433– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 541,012 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 71078 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 94 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 1462 osób.


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2019.
9461– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 583,3784 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 48690 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 78 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 891 osoby.


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2020.

8464– liczba osób objętych pomocą żywnościową
421,4764 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
41583 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 77 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 872 osoby.
Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2021.

8407– liczba osób objętych pomocą żywnościową
271,9816 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
30456 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 77 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 1011 osób.