Aktualności » Fead2019
Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2018 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2019

Czas realizacji – sierpień 2019 – czerwiec 2020 r.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2019 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY

KWALIFIKOWALNOŚĆ osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej 

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2019 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. a w  szczególności jej art. 7 z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ):

1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1 056 zł dla jednego członka w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy
w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

W Podprogramie 2019 limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi 49 kg

i obejmuje następujące produkty:

ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE

groszek z marchewką8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

fasola biała – 8 opakowań po 0,4 kg, razem 3,2 kg,

koncentrat pomidorowy  – 8 opakowań, po 0,16 kg, razem 1,28 kg, 

buraczki wiórki – 3 opakowania, po 0,35 kg,razem 1,05 kg,

powidła śliwkowe – 6 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,8 kg.

sok jabłkowy klarowany – 4 opakowania, po 1 l, razem 4 l.

ARTYKUŁY SKROBIOWE

makaron jajeczny – 9 opakowań, po 0,5 kg, razem 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy  2 opakowania, po 0,5 kg, razem 1 kg,

ryż biały – 3 opakowania, po 1 kg, razem 3 kg,

kasza gryczana – 3 opakowania, po 0,5 kg, razem 1,5 kg,

herbatniki maślane 4 opakowania, po 0,2 kg, razem 0,8 kg.

ARTYKUŁY MLECZNE

mleko UHT7 opakowań, po 1 l, razem 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający – 5 opakowań, po 0,4 kg, razem 2 kg.

ARTYKUŁY MIĘSNE

szynka drobiowa – 9 opakowań, po 0,3 kg, razem 2,7 kg,

szynka wieprzowa mielona – 6 opakowań, po 0,3 kg, razem 1,8 kg,

pasztet wieprzowy – 3 opakowania, po 0,16 kg, razem 0,48 kg,

filet z makreli w oleju 9 opakowań, po 0,17, razem 1,53 kg.

CUKIER

cukier biały 4 opakowania, po 1 kg, razem 4 kg,

TŁUSZCZE

olej rzepakowy 4 opakowania, po 1 l, razem 4 l.

DANIA GOTOWE

gołąbki w sosie pomidorowym – 2 opakowania, po 0,85 kg, razem 1,7 kg.


Poza wydawaniem żywności w ramach programu sukcesywnie prowadzone będą Działania Towarzyszące mające na celu w szczególności:
► włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
► pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy                 żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),            
► wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

Deklaracja udziału dokument - plik do ściągnięcia

Ankieta ewaluacyjna dokument - plik do ściągnięcia

Z pomocy żywnościowej w podprogramie 2019 korzystają również podopieczni następujących organizacji partnerskich lokalnych (OPL):

 1. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Jedwabnie, Kozłowie, Kętrzynie, Świętajnie, Rozogach, Świątkach, Stawigudzie, Kolnie oraz w Dźwierzutach.
 2. Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Pasymiu i Piszu.
 3. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie i Kętrzynie.
 4. Stowarzyszenie Trzeźwości „Czerwone Korale” w Szczytnie.
 5. Zarząd Rejonowy PKPS w Olsztynie

  UWAGA !  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie nie jest organizacją partnerską lokalną (OPL).
  Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie pobierają żywność na podstawie skierowań
  wydanych przez MOPS - bezpośrednio z naszego magazynu przy ul. Gietkowskiej 9E w Olsztynie.
Dane teleadresowe:


O G Ł O S Z E N I E                                                                                                                                                                    
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie poszukuje doświadczonych osób z odpowiednim  wykształceniem  kierunkowym , do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących,
mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,
kuchmistrzów, dietetyków itp., pokazujące różne możliwości dostępnych artykułów spożywczych w podprogramie 2019.

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazanie beneficjentom wiedzy na temat
racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia.

- programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

- warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu
domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich
finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2019.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert  do dnia 30.11.2019 r.

 
15.04.2019r.
Zaplanowaliśmy kolejne i ostatnie wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr
2, 10   -  dnia 13.V.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
3, 7, 9 -  dnia 14.V.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
12 -         dnia 15.V.2019 w godzinach 9:00-13:00

18.03.2019r.

Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                              punkty MOPS nr
2, 10   - dnia 10.IV.2019 w godzinach 9:00-13:00
                              punkty MOPS nr
3, 7, 9 - dnia 11.IV.2019 w godzinach 9:00-13:00
                              punkty MOPS nr
12       - dnia 12.IV.2019 w godzinach 9:00-13:00

19.02.2019r.

Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr
2, 10   -  dnia 18.III.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
3, 7, 9 -  dnia 19.III.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
12 -         dnia 20.III.2019 w godzinach 9:00-13:00

21.01.2019r.

Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr
2, 10   -  dnia 18.II.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
3, 7, 9 -  dnia 19.II.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr
12 -         dnia 20.II.2019 w godzinach 9:00-13:00


17.12.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 16.I.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 17.I.2019 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 18.I.2019 w godzinach 9:00-13:00

30.11.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 12.XII.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 13.XII.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 14.XII.2018 w godzinach 9:00-13:00 

29.10.2018r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E. w godzinach 9:00 - 13:00.

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 27.XI.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 28.XI.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 29.XI.2018 w godzinach 9:00-13:00

08.10.2018r.
UWAGA! Zaplanowaliśmy pierwsze wydanie żywności z Podprogramu FEAD 2018 (dla osób wskazanych przez MOPS) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00:

                                            punkty MOPS nr 2, 10   -  dnia 29.X.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 3, 7, 9 -  dnia 30.X.2018 w godzinach 9:00-13:00
                                            punkty MOPS nr 12 -         dnia 31.X.2018 w godzinach 9:00-13:00


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2014.
9852 – liczba osób objętych pomocą żywnościową
107,2284 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
14003 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2015.
14533 – liczba osób objętych pomocą żywnościową
574,1568 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
86650 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 127 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 2207 osób.


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2016.
13471– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 593,35 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 94988 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 198 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 3474 osoby.


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2017.
12316– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 670,8988 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 93290 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 107 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 1650 osób.


Informacja z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                         PODPROGRAM 2018.
11433– liczba osób objętych pomocą żywnościową
 541,012 ton żywności – ilość wydanych artykułów spożywczych ogółem
 71078 szt. – liczba wydanych paczek żywnościowych
Wykonano 94 Działań Towarzyszących (t.j. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dot. zdrowego odżywiania, wykłady edukacyjne dotyczące zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej) w których wzięło udział 1462 osób.