Aktualnosci » 2022-2023 rok

01.10.2023r.
Informujemy iż FEAD Podprogram 2021 Plus ZAKOŃCZONY !27.09.2023r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie w ramach konkursu ogłoszonego
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
„Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2023” prowadzi dwa zadania.

Zadanie 1. Prowadzenie jadłodajni dla najbiedniejszych mieszkańców Olsztyna i okolic.
Łączny koszt zadania - 46 515,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 39 765,00 zł.
Z gorących posiłków korzystają bezdomni koczujący na działkach , klatkach schodowych i dworcach, osoby ubogie nie mające stałych dochodów zapewniających bezpieczeństwo socjalne oraz najbiedniejsi mieszkańcy Olsztyna i okolic.

Zadanie 2.” Prowadzenie magazynu darów rzeczowych ,w tym odzieży”.
Łączny koszt zadania - 27 500,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 23 304,00 zł .
Wydawane dary łagodzą skutki niedostatku osób bezdomnych i najbiedniejszych, a także powodują pozytywną zmianę psychicznego nastawienia potrzebujących pomocy tak, iż nie czują się zupełnie wyrzuceni na margines społeczeństwa, niepotrzebni i zapomniani.08.09.2023r.
Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogramu 2023 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

15.05.2023r.
Uwaga ! Od dnia 15.05.2023 r. obowiązują nowe, podniesione kryteria dochodowe:
►1 823,60 zł dla osoby samotnej,
►1 410,00 zł dla jednego członka w rodzinie
Przepis ten stosuje się od dnia 15 maja 2023 roku.

01.05.2023r.
Informujemy iż FEAD Podprogram 2021 plus rozpoczęty !
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, iż z końcem maja 2023r. będą pierwsze dostawy żywności do naszego magazynu z podprogramu FEAD 2021 plus.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 plus.
O dacie pierwszego wydania żywności poinformujemy w innym terminie.06.01.2023r.
UWAGA ! Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne poszukuje wolontariuszy do rozładunku oraz wydawania żywności unijnej w czasie trwania podprogramu Fead 2021 Plus. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (89) 535 21 97 lub elektroniczny poprzez formularz zawarty na naszej stronie w zakładce Kontakt.