Aktualnosci » O nas
Nasza lokalizacja na mapie:


Adres siedziby, kontakt
ul. Dąbrowszczaków 34 lok. 3, 10-541 Olsztyn
gm. Olsztyn, pow. Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie, Polska
Adres do korespondencji: jak wyżej
Tel.: (89) 527 43 87, 535 21 97
Faks: (89) 527 43 87

E-mail: pkpszwolsztyn@op.pl
Godziny kontaktu: pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
 Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Piętro bez windy.

Rok powstania: 1958

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000041349
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 00702376000379
Urząd Skarbowy - nr NIP: 739-12-30-706


Ludzie organizacji
Zarząd:
Teresa Wieczorek-Zdon - prezes ZW PKPS
Paweł Oleśkiewicz- Dyrektor biura ZW PKPS
Teresa Gil - główna księgowa ZW PKPS
Liczba członków: 164


Struktura
Jednostki podległe:
zarządy rejonowe: Ostróda, Bartoszyce, Szczytno, Olsztyn
Jednostka podlega pod:
Rada Naczelna PKPS w Warszawie

Finanse
Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Numer Konta: Bank Pekao S.A Oddział Olsztyn  
05 1240 5598 1111 0010 3358 4842


O nas
Misja:
Dobrowolne, bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.


Prowadzone działania:
- Wydawanie żywności w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej"
- prowadzeni jadłodajni dla bezdomnych,
- usługi opiekuńcze.


Obszary działań
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
Bezpieczeństwo publiczne
- Ratownictwo i ochrona ludności