Aktualnosci
07.06.2024 r.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH !!!

19.06.2024r. 10:00-15:00 ŚDS DŹWIERZUTY ul. Sienkiewicza 1
Doradztwo indywidualne - bezpieczeństwo finansowe i zarządzanie budżetem domowym, profilaktyka zdrowotna (zdrowe odżywianie) oraz przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

04.03.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E
P R Z E D Ł U Ż O N E !!!                                                                                                                                                                    
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie poszukuje doświadczonych osób z odpowiednim  wykształceniem  kierunkowym, do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących,
mających na celu wyłączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, obejmujące m.in. następujące obszary tematyczne:

- Doradztwo indywidualne - wsparcie psychologiczne, bezpieczenstwo finansowe i zarządzanie budżetem domowym, pomoc prawna, profilaktyka zdrowotna, itp..

- Rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych, np. rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, itp.:

- Działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społecznosci lokalnych (np. wolontariat),

- Działania propagujące zasady horyzontalne wdrażania Funduszy Europejskich, tj.:
a) Poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
b) Rowność kobiet i męższczyzn oraz uwzględnianie aspektu i perspektywy płci,
c) Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze wzgledu na płec, rasę lub pochodzenie etniczne, religie lub światopoglad, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualną, w szczególności zapewnienie dostępności dla osob z niepełnosprawnościami,
d) Realizacja celow Programu zgodnie z celem wspierania zrownoważonego rozwoju, w tym z zasada ''nie czyń poważnych szkód'' i z uwzglednieniem aspektów środowiskowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert  do dnia 15.03.2024 r.


19.02.2024 r.
Wszelkie informacje na temat Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogramu 2023 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
MRPiPS

12.02.2024r.

Uwaga ! Od dnia 12.02.2024 r. obowiązują nowe, podniesione kryteria dochodowe:
► 2056,40 zł dla osoby samotnej,
► 1590,00 zł dla jednego członka w rodzinie
W przypadku osob już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

12.02.2024r.

Informujemy iż FEPŻ Podprogram 2023 rozpoczęty !
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, iż w kwietniu 2024r. będą pierwsze dostawy żywności do naszego magazynu z podprogramu FEPŻ 2023.
Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spolecznego Plus w Podprogramie 2023.
O dacie pierwszego wydania żywności poinformujemy w innym terminie.


12.02.2024r.
UWAGA ! Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne poszukuje wolontariuszy do rozładunku oraz wydawania żywności unijnej w czasie trwania podprogramu FEPŻ 2023. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (89) 535 21 97 lub elektroniczny poprzez formularz zawarty na naszej stronie w zakładce Kontakt.
10.02.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E !!!                                                                                                                                                                    
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie poszukuje doświadczonych osób z odpowiednim  wykształceniem  kierunkowym, do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących,
mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,
kuchmistrzów, dietetyków itp., pokazujące różne możliwości dostępnych artykułów spożywczych w podprogramie 2023.

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia.

- programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

- warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu
domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich
finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert  do dnia 29.02.2024 r.

31.01.2024 r.

Zakończyliśmy Program Żywnościowy SOS 2023/2024
W ramach wspołpracy z Fundacją Biedronki wydaliśmy:

- 607 paczek o wartości 59997,75 zł dla naszych podopiecznych głównie seniorów,

- artykułów spożywczych (wkładki mięsne do przygotowania 2750 posiłków w naszej jadłodajni) o wartości 4997,06 zł.

Łącznie z pomocy w ramach programu skorzystało 687 osób.