Aktualnosci » 2021-rok


21.12.2021r.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie w ramach konkursu ogłoszonego
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
„Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2021” prowadzi dwa zadania.

Zadanie 1. Prowadzenie jadłodajni dla najbiedniejszych mieszkańców Olsztyna i okolic.
Łączny koszt zadania - 36 300,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 29 000,00 zł.
Z gorących posiłków korzystają bezdomni koczujący na działkach , klatkach schodowych i dworcach, osoby ubogie nie mające stałych dochodów zapewniających bezpieczeństwo socjalne oraz najbiedniejsi mieszkańcy Olsztyna i okolic .

Zadanie 2.” Prowadzenie magazynu darów rzeczowych ,w tym odzieży” .
Łączny koszt zadania - 28 650, zł, z tego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 22 650,00 zł .
Wydawane dary łagodzą skutki niedostatku osób bezdomnych i najbiedniejszych , a także powodują pozytywną zmianę psychicznego nastawienia potrzebujących pomocy tak , iż nie czują się zupełnie wyrzuceni na margines społeczeństwa , niepotrzebni i zapomniani .


16.12.2021r.
Uwaga ! Od dnia 01.01.2021 r. obowiązują nowe, podniesione kryteria dochodowe:
►1 707,20 zł dla osoby samotnej,
►1 320,00 zł dla jednego członka w rodzinie
Przepis ten stosuje się od dnia 01 stycznia 2022 roku.08.10.2021r.
Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2021 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ


01.10.2021r.
Informujemy iż FEAD Podprogram 2020 ZAKOŃCZONY !


20.07.2021r.
Zaplanowaliśmy kolejne - ostatnie wydanie żywności w sierpniu 2021 r. z Podprogramu FEAD 2020 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00 (przez dwa kolejne dni), natomiast na trzeci dzień 9:00 - 11:30:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 25.VIII.2021 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 26.VIII.2021 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 27.VIII.2021 w godzinach 9:00-11:30.


25.06.2021r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności w lipcu 2021 r. z Podprogramu FEAD 2020 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00 (przez dwa kolejne dni), natomiast na trzeci dzień 9:00 - 11:30:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 12.VII.2021 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 13.VII.2021 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 14.VII.2021 w godzinach 9:00-11:30.24.05.2021r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności w czerwcu 2021 r. z Podprogramu FEAD 2020 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00 (przez dwa kolejne dni), natomiast na trzeci dzień 9:00 - 11:30:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 22.VI.2021 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 23.VI.2021 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 24.VI.2021 w godzinach 9:00-11:30.23.04.2021r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności w maju 2021 r. z Podprogramu FEAD 2020 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00 (przez dwa kolejne dni), natomiast na trzeci dzień 9:00 - 11:30:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 18.V.2021 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 19.V.2021 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 20.V.2021 w godzinach 9:00-11:30


30.03.2021r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności w kwietniu 2021 r. z Podprogramu FEAD 2020 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00 (przez dwa kolejne dni), natomiast na trzeci dzień 9:00 - 11:30:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 20.IV.2021 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 21.IV.2021 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 22.IV.2021 w godzinach 9:00-11:3026.02.2021r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności w marcu 2021 r. z Podprogramu FEAD 2020 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00 (przez dwa kolejne dni), natomiast na trzeci dzień 9:00 - 11:30:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 23.III.2021 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 24.III.2021 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 25.III.2021 w godzinach 9:00-11:3011.02.2021r.
Zaplanowaliśmy kolejne wydanie żywności w lutym 2021 r. z Podprogramu FEAD 2020 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00 (przez dwa kolejne dni), natomiast na trzeci dzień 9:00 - 11:30:

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 23.II.2021 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 24.II.2021 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 25.II.2021 w godzinach 9:00-11:3025.01.2021r.
UWAGA! Zaplanowaliśmy pierwsze wydanie żywności w lutym 2021 r. z Podprogramu FEAD 2021 (dla osób wskazanych przez ZESPOŁY POMOCY ŚRODOWISKOWEJ) w naszym magazynie przy ul. Gietkowskiej 9E.
Wydawanie żywności w godzinach 9:00 - 13:00.

ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 (ul.Kajki 6) - dnia 01.II.2021 w godzinach 9:00-13:00
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 3 (ul.Świtezianki 4a) - dnia 02.II.2021 w godzinach 9:00-13:00
POZOSTALI - dnia 03.II.2021 w godzinach 9:00-13:0006.01.2021r.
Uwaga! Od dnia 26.11.2020 r. obowiązują nowe, podniesione kryteria dochodowe:
►1 542,20 zł dla osoby samotnej,
►1 161,60 zł dla jednego członka w rodzinie
Przepis ten stosuje się od dnia 26 listopada 2020 roku.06.01.2021r.
Informujemy iż FEAD Podprogram 2020 rozpoczęty !
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, iż z końcem stycznia 2021r. będą pierwsze dostawy żywności do naszego magazynu z podprogramu FEAD 2020.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.
O dacie pierwszego wydania żywności poinformujemy w innym terminie.06.01.2021r.
UWAGA ! Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne poszukuje wolontariuszy do rozładunku oraz wydawania żywności unijnej w czasie trwania podprogramu Fead 2020. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (89) 535 21 97 lub elektroniczny poprzez formularz zawarty na naszej stronie w zakładce Kontakt.05.01.2021r.

Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2020 znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ